Kako se danas 22.2. obilježava Europski dan žrtava nasilja, organizacija za podršku žrtvama Victim Support Europe sa zadovoljstvom najavljuje pokretanje svoje informativne kampanje "Nećete vjerovati, ali se dogodilo". Kampanjom koja se provodi s 14 partnera iz 13 različitih zemalja namjerava informirati širu javnost o postojanju usluga podrške žrtvama i potaknuti žrtve da dođu do tih usluga.
Više o svemu pogledajte na linku: