U sklopu provedbe EU projekta „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina – Škola za život, UP.02.1.1.06.0066“, sukladno elementu broj 1 „Odabir i provedba verificiranih programa obrazovanja odraslih“, identificirali smo korisnike / sudionike projektnih aktivnosti.

Ciljane skupine bile su: dugotrajno nezaposlene osobe (mladi do 29 godina nezaposleni iznad 6 mjeseci i osobe starije od 30 godina nezaposlene iznad 12 mjeseci), žrtve obiteljskog nasilja i / ili korisnici zajamčene minimalne naknade.

Sudionici su bili informirani od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Centra za socijalnu skrb Split i Centra za socijalnu skrb Omiš te su im bile ponuđene prekvalifikacije za sljedeća zanimanja: pomoćni kuhar, njegovateljica, pomoćnik u nastavi, strani jezik/engleski te računalni operateri.

I. faza

Za pomoćnike u nastavi smo identificirali 11 korisnika i svi su uspješno završili program.

Za njegovateljicu smo identificirali 1 korisnicu koja je nažalost odustala.

Za pomoćne kuhare smo identificirali 8 korisnika od kojih je 6 uspješno završilo.

Dakle I. faza broji 20 korisnika od kojih je 17 uspješno završilo program obrazovanja.

II. faza

Za strani jezik/engleski identificirali smo 19 korisnika od kojih je 18 uspješno završilo program.

Dakle, II. faza broji 19 korisnika od kojih je 18 uspješno završilo program obrazovanja.

III. faza

Za računalne operatere su zbog COVID 19 situacije bile organizirane dvije grupe ljetna i jesenska.

U ljetnoj grupi je identificirano 5 korisnika i svi su uspješno završili program.

U jesenskoj grupi ih je identificirano 16 korisnika i od toga ih je 13 završilo. ( troje nisu pristupili polaganju što ne znači da do kraja projekta neće.)

Dakle, III. Faza broji 21 korisnika od kojih je 18 uspješno završilo program obrazovanja.

Iako je ukupno kroz 3 faze projekta identificirano 60 korisnika neki korisnici su prolazili kroz više faza. Tako da se radi o ukupnom broju od 43 osobe od kojih su 33 žene i 10 muškaraca.