23.10.2020. održana je druga Edukacija policijskih službenika u vezi postupanja u slučajevima obiteljskog nasilja kao dio projekta “Prekriži nasilje” – UP.02.2.2.06.0202.

Edukaciju je provela sutkinja Općinskog suda u Splitu gđa Ivana Bilušić, a prisustvovalo je 15 policijskih službenika PU splitsko-dalmatinske koji postupaju u slučajevima obiteljskog nasilja. Edukacija se moderirala na interaktivan način uključujući vježbe na praktičnim primjerima, a sadržavala je teme:

1. Pravilna kvalifikacija protupravnog ponašanja počinitelja nasilja u obitelji

2. Mogućnosti aktivnijeg sudjelovanja u sudskom postupku i uzročno posljedična veza sa zaštitom žrtve i prekršajno pravnom politikom

3. Postupanje prema žrtvi nasilja u obitelji