Uz osiguravanje dostupnosti prava na pravnu pomoć i psihosocijalnu podršku žrtvama nasilja, naglasa ćemo staviti na primjenu modela SOCIJALNOG MENTORSTVA.

Program je financiran sredstvima Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku iz poziva Razvoj i širenja mreže socijalnuh usluga koje pružaju Udruge.

Na taj način ćemo žrtvama nasilja te drugim socijalno isključenim skupinama dati mogućnost stjecanja potrebnih znanja i vještina za lakše uključivanje na tržište rada i pomoći im u rješavanju problema nezaposlenosti i siromaštva.

  • nudimo uslugu uslugu socijalnog mentoriranja
  • nudimo besplatno osposobljavanje za mentorirane osobe
  • nudimo jednokratnu pomoć u obliku bonova za hranu

Javite nam se na naš telefon ili putem maila.