U prosincu su još dvije osobe završile Edukaciju volontera za rad sa žrtvama obiteljskog nasilja u sklopu projekta “Prekriži nasilje” UP.02.2.2.06.0202. Edukacija je obuhvaćala znanja o besplatnoj pravnoj pomoći i psihosocijalnoj podršci žrtvama obiteljskog nasilja, a odvijala se online preko Zoom platforme.
Projekt “Prekriži nasilje” – Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 1, financiran je od strane Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.