Inicijalni sastanak je održan 6.svibnja 2020. godine sa pravno savjetnicom partnerske organizacije Udruge za podršku žrtvama i svjedocima iz Vukovara.

Zbog sigurnosno-epidemioloških razloga sastanak je održan online.

Kolegica iz Udruge za podršku žrtvama i svjedocima Vukovar je upoznata sa glavnim ciljem projekta “Prekriži nasilje”, svrhom te projektnim aktivnostima u kojima se očekuje naša zajednička suradnja.