Udruga za pomoć žrtvama Bijeli krug Hrvatske traži volontere!

Volonterska aktivnost je predviđena kroz više područja: 

– pružanje emocionalne i pravne pomoći na SOS liniji za pomoć žrtvama nasilja,

– pomoć pri izradi mape socijalnih usluga,

– asistencija prilikom organizacijskih aktivnosti (konferencije, studijska putovanja)

– obrada evaluacija i asistencija u pisanju izvještaja, vodiča za socijalne usluge, brošure, promotivnog materijala te izradu audio-video promotivnog materijala,

– ispomoć mobilnom timu, 

– studijska putovanja.

Volonterima će biti osigurana kontinuirana edukacija i psihosocijalna podrška stručnog tima udruge u svrhu jačanja osobnih i profesionalnih kapaciteta.

Prijave: životopis i kratko motivacijsko pismo na e-mail: bijeli.krug2@gmail.com.

Projekt “Prekriži nasilje” je financiran iz Europskog-socijalnog fonda u okviru Poziva – Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – Faza I – UP.02.2.2.06.0202