Od 7. rujna do 9. rujna održat će se Prvi modul edukacije za stručnjake “Terapija igrom: vještine i intervencije u radu s djecom”. Edukacija započinje u 9:30 h do 17:30 h sva tri dana na našoj adresi (Ljudevita Posavskog 14).

Stignete se još prijaviti do konačnog definiranja broja sudionika.

Predavanja i superviziju na ovoj edukaciji održat će Tatjana Gjuurković, mag.psihologije, koja je ujedno i registrirana terapeutkinja igrom (RPT), te privremena učiteljica i supervizorica transakcijske analize (PTSTA).

Za dodatne informacije možete se obratiti putem e-maila: bijeli.krug@gmail.com, telefon: 021/ 783-449, te kontaktirati možete i Centar Proventus putem e-maila: info@centarproventus.hr, mobitel: 095 804 39 82