Od 23. svibnja 2018. do 25. svibnja 2018. sudjelovali smo na Godišnjoj konferenciji naše krovne organizacije Vicitm Support Europe u Stockholmu, Švedska.

Ovogodišnju konferenciju službeno je otvorila švedska kraljica Silvia. Konferencija je glavni međunarodni događaj koji okuplja ključne dionike u radu sa žrtvama nasilja. Svake godine sudjeluje preko 200 sudionika iz organizacija za podršku žrtvama, kao i istraživača, stručnjaka, akademika, vladinih i  pravosudnih dužnosnika.

Glavna tema ovogodišnjeg događanja je kako doprijeti do žrtava. Kroz predavanja i edukativne radionice  stručnjaci u radu sa žrtvama istražili su prepreke s kojima se žrtve suočavaju, njihovim mogućnostima i pravima, kako prevladati te prepreke, uključujući  i način na koji organizacije i pojedinci iz različitih dijelova svijeta izravno dopiru do žrtava.

Galeriju pogledajte u prilogu

 

.