Tag Archives: #prijavinasilje

Mnoge žrtve nisu upoznate sa pravnim procedurama tijekom prijave nasilja u obitelji niti sa svojim pravima. Mnoge trpe dugogodišnje nasilje zbog straha od osvete počinitelja i nepovjerenja prema institucijama. Važno ih je osnažiti i informirati o mehanizmima njihove zaštite. !!! Nasilje u obitelji možete prijaviti nadležnom Centru za socijalnu skrb, policiji na telefone 112 i […]