Tag Archives: #nebudimajmunprijavinasilje

Mnoge žrtve nisu upoznate sa pravnim procedurama tijekom prijave nasilja u obitelji niti sa svojim pravima. Mnoge trpe dugogodišnje nasilje zbog straha od osvete počinitelja i nepovjerenja prema institucijama. Važno ih je osnažiti i informirati o mehanizmima njihove zaštite. !!! Nasilje u obitelji možete prijaviti nadležnom Centru za socijalnu skrb, policiji na telefone 112 i […]

U ugodnom razgovoru sa našim gradonačelnikom Ivica Puljak i njegovim zamjenikom Bojan Ivošević predstavili smo rad udruge Bijeli krug Hrvatske koja već 10 godina osigurava cijeli spektar socijalnih usluga žrtvama svih oblika nasilja, ali i drugim socijalno isključenim skupinama našeg grada. Raduje nas što svojim znanjima i iskustvima možemo pridonijeti novoj gradskoj inicijativi za bolji […]

U sklopu projekta “Prekriži nasilje”, financijski podržanog sredstvima Europskog socijalnog fonda (UP.02.2.2.06.0202), posjetili smo sjedište krovne europske organizacije za zaštitu prava žrtava Victim Support Europe u Bruxellesu. Victim Support Europe promiče razvoj prava i usluga žrtava diljem Europe. Organizacija ima za cilj osigurati da svaka žrtva u Europi i svijetu može pristupiti informacijama i uslugama […]

U petak, 22. listopada posjetili su nas predstavnici Nacionalnog pozivnog centra za žrtve kaznenih djela i prekršaja 116006 Udruga za podršku žrtvama i svjedocima. Studijski posjet je dio aktivnosti u sklopu projekta “Prekriži nasilje” financijski podržanog od strane Europskog socijalnog fonda.Tom prilikom smo predstavili rad naše Udruge, razmijenili iskustva u radu sa žrtvama nasilja te […]

Udruga Bijeli krug Hrvatske obilježila je Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama konferencijom pod naslovom “Zaštita prava žrtava obiteljskog nasilja”, koja je održana 22. rujna 2021. u Splitu. Konferencija je dio projekta “Centar za pomoć i podršku 2 Split”, koji financijski podržava Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a provodi se u […]