Projekt “KLIKNI za Nenasilje” financiran je sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja iz natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih.

Cilj projekta je uključivanje učenika trećih i četvrtih razreda partnerske osnovne škole Žrnovnica kako bi ih osvijestili o postojanju vršnjačkog nasilja i načinima za prevenciju.

U sklopu projekta napravili smo kratki film za djecu na temu prepoznavanja i prevencije vršnjačkog nasilja i mirnog rješavanja sukoba.