29. listopada 2021. godine smo organizirali radni sastanak sa kolegicama iz organizacije Viktimološko društvo Srbije koji je planiran 2019. godine, zahvaljujući financijskoj podršci EIŽa smo napokon dobili priliku organizirati radni sastanak. Interesirao nas je djelokrug rada Viktimološkog društva Srbije, koliko su usmjereni na direktni rad sa žrtvama, kako surađuju sa ostalim institucijama sustava. Osim toga, zanimalo nas je na koji se način nacionalno kazneno zakonodavstvo u području zaštite prava žrtava uskladilo sa europskim u sklopu pristupnih i reformskih pregovora sa EU, kakav je ustroj sustava podrške žrtvama u Srbiji i koliko se oslanja na udruge civilnog društva. Mi smo prezentirati rad naše udruge kao i način funkcioniranja sustava podrške žrtvama u Hrvatskoj.
Sastali smo se u 11 h u njihovim prostorijama na adresi Ismeta Mujezinovića 21, a nakon odrađenog radnog sastanka smo se uputili na Skadarliju na ručak u njihov poznati restoran Tri šešira i upoznali najstariji dio Beograda.
Sutra smo iskoristili cijeli dan kako bismo upoznali Beograd i prirodne znamenitosti Beograda sa našim kolegicama te na taj način spojili ugodno s korisnim.

Na razini organizacije smo postigli jednu novu suradnju koju ćemo nastojati realizirati u jednom od sljedećih projekata europskih gdje ćemo moći odabrati partnera iz trećih zemalja. Dostavili su nam mnogo istraživačkih radova koje možemo koristiti u našem radu i uspoređivati sa zakonodavstvom u RH.
Što se tiče promjene na osobnoj razini dobili smo priliku upoznati Republiku Srbiju i njihov glavni grad Beograd, upoznati nove ljude, steći nova životna iskustva i obogatiti svoj društveni život novim prijateljstvima. Iznimno smo dobro prihvaćeni i ugošćeni od svih s kojima smo se na našem studijskom putovanju susreli.