19. i 20. svibnja 2021. godine održana je Godišnja konferencija (Annual Conference 2021) Victim Support Europe pod nazivom „Transformiranje podrške žrtvama: iz snova u stvarnost“.

Udruga Bijeli krug Hrvatske je punopravna članica Victim Support Europe od 2013. godine kada se pridružuje zajednici koja danas broji 61 nacionalnu organizaciju koje pružaju pomoć i podršku za više od 2 miliona ljudi koji su svake godine pogođenim nasiljem u 31 zemlji Europe i šire.

Kao i godinama prije, tako i ove godine aktivno sudjelujemo na ovogodišnjoj konferenciji koja je glavni međunarodni događaj za sve europske ključne dionike koji rade sa žrtvama.
Na konferenciji je sudjelovao iznimno velik broj sudionika iz svih područja (Europske Komisije i Parlamenta, Akademskih ustanova, službi za podršku i drugih profesionalaca).

U međusobnoj interakciji i razmjeni znanja i iskustava zaključeno je da podrška žrtvama ne znači samo uspostavljanje organizacija i službi za podršku žrtvama već i razvoj cijelog nacionalnog sustava usmjerenog na žrtve, od pravosudnih institucija do socijalnih i zdravstvenih usluga, kao i privatnog sektora. Svi oni moraju biti uključeni u mrežu usluga podrške žrtvama i integrirani u politike i prioritete usmjerene na žrtve.

Ujedno je ova konferencija bila i prilika za obilježavanje 30 godina rada Victim Support Europe u zagovaranju prava i politika žrtava. U trenutnoj političkoj klimi Europe zaštita i promicanje prava žrtava važniji su nego ikad.

Poruka svima je da smo zajedno napravili ogromne korake u napretku dobrobiti žrtava širom Europe, ali i dalje ostaje zadatak stvoriti pozitivnu, djelotvornu viziju sveobuhvatnog sustava potpore žrtvama u Europi: danas, sutra i za 30 godina.