Od travnja 2020. godine kada smo započeli sa ESF projektom „Prekriži nasilje“, žrtvama su uz usluge individualnog psihosocijalnog savjetovanja kontinuirano dostupne i usluge grupnog savjetovanja.

Trebam li se uključiti u grupno ili individualno savjetovanje?

Odluka trebate li se uključiti u individualnu ili grupnu terapiju ovisi o vrsti i težini teškoća s kojima se osoba javlja te osobnim preferencijama.

Prednost individualnog savjetovanja je mogućnost da se savjetnik može više posvetiti osobi i pratiti proces i te se u pravilu stvara bliskiji odnos između klijenta i savjetnika koji je ključan za postizanje pozitivnih ishoda. Dodatno, teme uslijed kojih se osoba javlja često u njoj izazivaju sram i nelagodu te joj je onda ugodnije raditi jedan na jedan sa savjetnikom.

Prednost grupne terapije je tome što grupna dinamika može potaknuti procese u pojedincima koji onda dobiju priliku raditi na njima u grupi. Također su u grupi okupljeni pojedinci sa sličnim iskustvima što može pomoći s osjećajem usamljenosti i nerazumijevanja od strane okoline kao i potaknuti razmjenu iskustva koja može dati nove perspektive. Uključivanjem u grupu se širi mreža podrške i otvara mogućnost novih prijateljstava. 

Od početka provedbe projekta, održano je ukupno 11 grupnih sastanaka savjetovanja i osnaživanja žrtava nasilja.