Zadovoljstvo nam je obavijestiti vas da su 3 zaposlenice naše udruge i 1 zaposlenica partnerske organizacije Udruge za podršku žrtvama i svjedocima Vukovar uspješno završile 40-satnu obuku iz medijacije organizirane od strane Hrvatske udruge za mirenje. Izobrazba je predviđena kao dio projekta “Prekriži nasilje” financiran sredstvima iz Europskog socijalnog fonda u okviru poziva “Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – Faza I” – UP.02.2.2.06.0202. Zbog epidemioloških razloga, edukacija je održana online.

Medijacija je izrazito djelotvoran način rješavanja sukoba, primjenjiv na svim razinama od vrtića, obrazovnih i ustanova socijalne skrbi, preko trgovačkih društava, javne uprave. Predstavlja dobrovoljan proces osmišljen tako da ne bude prijetnja sudionicima i poštuje njihove potrebe i integritet. Snaga medijacije leži u tome da strane u sukobu prime potrebnu pomoć u svojim pregovorima na obostrano zadovoljstvo, a ta pomoć dolazi upravo od medijatora kao treće “neutralne” strane čiji ih utjecaj vodi ka postizanju rješenja u kojem će se svi osjećati kao pobjednici.

Nadamo se da ćemo vještine koje smo stekli tijekom edukacije uspješno primjenjivati u budućem radu te tako doprinijeti nenasilnom rješavanju sukoba i izbjegavanju dugotrajnih i financijski opterećujućih sudskih postupaka.