Završio je još jedan ciklus Edukacije volontera za rad sa žrtvama obiteljskog nasilja u sklopu projekta “Prekriži nasilje” UP.02.2.2.06.0202. Edukacijom je pet volonterki usavršilo svoja znanja o besplatnoj pravnoj pomoći i psihosocijalnoj podršci žrtvama obiteljskog nasilja, a vodile su je pravna savjetnica i savjetnica za rad sa žrtvama.
Projekt “Prekriži nasilje” – Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 1, financiran je od strane Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.