U sklopu projekta “Prekriži nasilje” – Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – Faza I – UP.02.2.2.06.0202, završen je drugi ciklus Edukacije volontera za rad sa žrtvama nasilja. Edukacijom je 6 osoba osposobljeno za rad sa žrtvama nasilja, a vodile su je pravna savjetnica i savjetnica za rad sa žrtvama.