Završen je prvi ciklus Edukacija volontera za rad sa žrtvama nasilja u sklopu projekta “Prekriži nasilje” – Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – Faza I – UP.02.2.2.06.0202. Edukacija je obuhvaćala predavanja i radionice o besplatnoj pravnoj pomoći i psihosocijalnoj podršci žrtvama obiteljskog nasilja te su 4 volonterke osposobljene za rad sa žrtvama obiteljskog nasilja.