Projekt “Prekriži nasilje” – Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – FAZA 1 – UP.02.2.2.06.0202. financiran od strane Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. započeo je 1. travnja 2020. godine i trajati će sljedeće dvije godine.

Za potrebe provedbe projekta zaposlili smo tri nove osobe koje će odraditi projektne aktivnosti. Naš tim je bogatiji za jednu ekonomisticu, pravnu savjetnicu i psihosocijalnu savjetnicu.

Cilj projekta je doprinijeti unaprjeđenju socijalne uključenosti žrtava obiteljskog nasilja kroz osiguravanje dostupnih izvora emocionalne i pravne pomoći i podrške putem kojih će im se pružiti odgovarajuća podrška i pomoć u prevladavanju traumatskoga iskustva što će doprinijeti smanjenju štetnih učinaka nasilja na izravne i neizravne žrtve nasilja. Nastaviti će se provoditi psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji izvan zdravstvenih ustanova te dodatno senzibilizirati stručnjake i zainteresiranu širu javnost za problematiku obiteljskog nasilja.

Projekt će se provoditi u partnerstvu sa Udrugom za podršku žrtvama i svjedocima. Time će se pokriti područje Splitsko dalmatinske, Osječko baranjske, Vukovarsko srijemske županije i Grada Zagreba.

Provodit će se edukacije za miritelje, tretmanski rad sa počiniteljima i izobrazba iz realitetne psihoterapije, 8 edukacija komunikacijskih i pravnih vještina, 2 konferencije za 60 stručnjaka iz područja obiteljskog nasilja, 25 medijskih istupa, stvaranje interaktivne web mape socijalnih usluga za žrtve nasilja za područje RH, sve u svrhu dodatnog osnaživanja OCD-ova koji rade sa žrtvama nasilja.

image.png