Početkom travnja 2020. godine će započeti 3. faza projekta “Škola za život” – Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina – UP.02.1.1.06.0066.

U trećoj fazi vas besplatno osposobljavamo za verificirani tečaj koji se upisuje u radne knjižice – računalne operatere.

Javite se na naš kontakt broj 021 / 783 – 449 ili na email: bijeli.krug@gmail.com kako bi osigurali svoje mjesto.

Nakon uspješno završene 1. faze, upravo smo u provedbi 2. faze koja se odnosi na verificirani tečaj engleskog jezika.