2. srpnja 2019. godine održan je Inicijalni sastanak u Splitu kao dio aktivnosti projekta “Škola za život” Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina UP. 02.1.1.06.0066 financiranim iz sredstava Europskog socijalnog fonda.

Na sastanku su nazočili predstavnici partnera na projektu “Škola za život”, Renata Jurčević i Anđela Jakičević iz Centra za socijalnu skrb Split, Jelena Barać iz Centra za socijalnu skrb Split te Melita Bošnjak iz Udruge za podršku žrtvama i svjedocima Vukovar.

Na sastanku je predstavljen projekt, cilj i sadržaj projekta te financijski elementi projekta. Određeni su daljnji koraci u provedbi projekta i definirane obveze pojedinih partnera.

Partneri CZZS Split, CZSS Omiš i Udruga za podršku žrtvama i svjedocima na inicijalnom sastanku .

U nastavku prilažemo letak s informacijama vezanim za 1. fazu osposobljavanja u deficitarna zanimanja.

Prekvalifikacija započinje u rujnu, u tijeku je definiranje grupa.

Javite se i osigurajte svoje mjesto kako biste postali konkurentniji na tržištu rada.

Ova slika ima prazan alt atribut ; naziv datoteke je Letak-pdf-1024x725.jpg