OSTVARIMO PRAVA ŽRTAVA!

 

Preko 60 godina Europska unija se zalaže za ljudska prava i socijalnu pravdu. Načela pravde su sve ugroženija, stoga svi zajedno moramo raditi na njihovu očuvanju.

 

Pravda, uključenost i podrška za sve žrtve kaznenih djela su presudne i čine dio temeljnih vrijednosti.

 

Victim Support Europe se obvezao za suradnju sa članovima Europskog parlamenta, te pruža preporuke za programe rada sa žrtvama i lakšeg suočavanja sa izazovima u radu.

 

 

 

  • Niti jedna žrtva ne smije biti isključena ili zaboravljena:

Europska unija ne može priuštiti pojedinačne akcije u području zaštite prava žrtava. Moramo pratiti prava i politiku koja, tijekom razvoja posebnih pravila za specifičnu skupinu koristi svim žrtvama. To se odnosi na povezana pitanja kao što su pristup sustavima podrške, nadoknada, pravna pomoć i osposobljavanje. Znači da bi perspektiva za prava žrtava trebala biti jednako usmjerena u svim političkim opcijama. Žrtve specifičnih oblika nasilja kao što su rodno utemeljeno nasilje, seksualno zlostavljanje, trgovina ljudima i žrtve terorizma trebaju posebno određena prava i usluge zaštite. To bi značilo da aktivnosti koje se poduzimaju kod specifičnih skupina, kao što su osobe s invaliditetom, LGBT skupine, vjerske i nacionalne manjine, starije osobe, djeca i žene uvijek u fokusu moraju imati nasilje i viktimizaciju. Europska unija treba preuzeti glavnu ulogu na svjetskoj razini promicajući prava i usluge za sve žrtve kaznenih djela, bez obzira gdje se nalaze i o kakvom se  kaznenom djelu radi.

Bez obzira raspravlja li se o diskriminaciji ili jednakom postupanju, pravima djece, starijih osoba, migranata, LGBT zajednica ili drugih , potrebno je uključivati utjecaj kaznenog djela kao i odgovarajuća rješenja. Donošenje zakona i njihova provedba, borba protiv terorizma, pitanja migracije, zdravlja, obrazovanja i održivosti moraju uzeti u obzir utjecaj kazenog djela, njegova učinka na žrtve i na koji način se potrebno ophoditi sa žrtvama na svim područjima djelovanja. Isto tako, Europska unija mora djelovati kao svjetski lider na području prava žrtava podržavajući države članice u poboljšanju položaja žrtava u svim dijelovima svijeta.

Glavni prioriteti namijenjeni žrtvama: nadoknada, prijava kaznenog djela, pristup službama podrške, pravo na informaciju, informacije o novim oblicima kaznenih djela, žrtve u inozemstvu, veleposlanstva, treninzi i edukacije stručnjaka.

Prava žrtava bi trebala biti sastavni dio svih rasprava od početka. Potrebo je izravno čuti glas žrtava. Želimo žrtve uključiti u svoje sastanke i savjetovanja, odnosno biti s njima u izravnom kontaktu.

Victim Support Europe poziva Europsku uniju na utemeljenje dugotrajne vizije s ciljem razvoja i implementiranja prava žrtava. Strateški pristup koji bi osigurao prava žrtava u širem socijalnom zakonodavstvu i povezanost sa komplementarnim mehanizmima kao što su skupine žrtava u Europskom parlamentu i koordinatori žrtava u Europskoj komisiji.

Problem viktimizacije bi trebao biti integriran u obrazovni sustav kao temeljni građanski aspekt. Europska unija treba slijediti UN u promicanju obrazovanja za pravdu kod djece i odraslih u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju.

 

Sveobuhvatni sustavi podrške:

 

Žrtve kaznenih djela su među najranjivijim skupinama kojima su potrebne javne službe. Ipak, ukoliko su i dostupne često se razlikuju u kvaliteti usluge i dostupnosti unutar pojedinih država. Nedostupnost usluge ostavlja žrtvu u bespomoćnom stanju, s osjećajem napuštenosti.

Unatoč zahtjevu za utemeljenjem nacionalnih općih i posebnih službi podrške, u skladu s Direktivom o pravima žrtava iz 2015. takve službe još uvijek nisu utemeljene u svim državama članicama, a gdje postoje često ne funkcioniraju u praksi. Europska unija mora djelovati tako da svim državama članicama osigura mogućnost uspostave službi podrške žrtvama na državnoj razini, te omogući njihovo djelovanje tako da su javnost i žrtve obaviješteni o njihovu djelovanju i da je pristup takvim službama lako dostupan.

U narednom zakonodavnom razdoblju Europska unija mora nastaviti razvoj politike pružanja usluga podrške kako bi se žrtvama osigurao pristup čitavnom nizu takvih usluga, uključujući osobnu podršku i nacionalnu liniju za pomoć i podršku žrtvama 116 006. Isto tako , uspostavu minimalnih standarda kvalitete koji bi osiguravali sigurnost žrtve prilikom korištenja potrebnih usluga.

 

  • Pravda usmjerena na žrtvu:

Žrtve su jako često razočarane funkcioniranjem pravosudnog sustava, od trenutka prijave kaznenog djela, tijekom trajanja istrage i postupka, te dalje do izricanja kazne i njezinog izvršenja.

Proces traženja istine ne bi trebao biti štetan za žrtvu, ipak se događa da su žrtve vrlo često izložene javnosti, zbog pritiska odustanu od procesa ili pretrpe dugotrajnu štetu koja u nekim slučajevima dovodi i do samoubojstva.

 

Europska unija mora raditi na osiguravanju potpore žrtvama tijekom procesa traženja pravde i osigurati pravilnu zaštitu u sustavu. Također, djelatnosti namijenjene pomoći žrtvama bi se trebale uključiti u osnovnu obuku i cjeloživotno učenje svih stručnjaka i službenika koji dolaze u dodir sa žrtvama.

 

Od ključne je važnosti da se u idućih pet godina postojeća europska prava žrtava u kaznenim postupcima u potpunosti primjenjuju u praksi. To posebno znači pružanje sveobuhvatnih i dostupnih informacija, pravilno postupanje prema žrtvama, pravilnu procjenu njihovih potreba i osiguranje zaštitnih mjera.

 

Europska unija mora biti okrenuta budućnosti u svrhu identifikacije inovativnih pristupa u zaštiti žrtava tijekom kaznenih postupaka, podršci u njihovom sudjelovanju u kaznenim postupcima, poboljšanju pristupa pravnoj pomoći, osiguranju boljih mehanizama komunikacije između pravosudnih djelatnika i službi za podršku, te kako bi se osigurala integracija politike vezane za žrtve i poboljšanje sustava kompenzacije od strane države.

 

                     

Kako EU može učiniti razliku?

 

Europska unija ima stvarnu moć za poboljšanje ljudskih života i položaja žrtava kaznenih djela u državama članicama i šire.

 

Počevši  tijekom 2019. godine, Europska unija mora pokazati novo vodstvo za pitanja žrtava. Treba biti usklađeno i sveobuhvatno u svom djelovanju, sa dugotrajnom vizijom za ostvarenjem svih prava žrtava kaznenih djela, te sa mogućnosti za razvoj novih, inovativnih i poboljšanih pristupa sustavu zaštite i podrške, te na kraju postizanju pravde.

 

 

Kako bi postigla ove ciljeve, Europska unija mora:

 

1)Primijeniti postojeće europske zakone unutar država članica.

Europska unija mora koristiti poticajne radnje i kaznene mjere kako bi se žrtve zaista mogle osloniti na svoja prava.

 

2) Razviti dostatne i usklađene financijske fondove za poticanje provedbe prava i usluga. Najširi programi financiranja EU trebaju uključivati proritete žrtava. Pravila bi se trebala prilagoditi kako bi se maksimalizirao pristup organizacijama, sveučilištima i državnim tijelima kako bi zajedno mogli raditi na pružanju usluga koje imaju utjecaja na žrtve.

 

3) Poticati partnerstva i usklađivanje političkih opcija, europskih tijela, državnih tijela, organizacija civilnog društva, stručnjaka i samih žrtava. Počinjeno kazneno djelo ima utjecaj na sve aspekte života osobe.. Utječe na zajednicu, ali i na ekonomiju. Aktivnosti u svrhu prevencije kaznenih djela i pomoći žrtvama će biti potpuno učinkovite ukoliko su koordinirane na svim poljima djelovanja. Europska unija mora raditi na razvoju aktivnosti koje će biti izvan tradicionalnih granica, okupljati različite aktere i poticati zajedničko djelovanje na terenu. Koordinacijska tijela, mreže i mehanizmi trebaju biti razvijeni u smjeru poticanja strategija zaštite specifičnih skupina žrtava kaznenih djela.

 

4) Proširiti i produbiti znanje istraživanjima i prikupljanjem podataka.

Područje zaštite žrtava je obilježeno značajnim nedostatkom točnih podataka i dugotrajnim istraživanjima. Rečenica’’Nemamo dovoljno podataka’’ je postala izlika kojom se opravdava neaktivnost. Europska unija, posebno putem Eurostata, treba surađivati sa državama članicama radi osiguranja i analiziranja podataka o žrtvama i stanju pravosuđa. Potrebno je poticati projekte koji bi uključivali suradnju stručnjaka i istraživačkih instituta radi provođenja dugoročnih istraživanja i prikupljanja podataka o utjecajima kaznenih djela i razvoja novih strategija zaštite sukladno rezultatima istraživanja.

 

5) Izravno poticati izgradnju kapaciteta individualaca, organizacija i državnih tijela radi igradnje boljeg i kvalitetnijeg sustava zaštite prava žrtava.  Radi svoje jedinstvene funkcije, Europska unija ujedinjuje najbolje europske i svjetske  stručnjake, te radi na promicanju u razmjeni znanja, iskustava i osposobljavanja.