Na dan kad obilježavamo Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama (25. studenog) potrebno je osvijestiti važnost podrške žrtvama nasilja, stanje postojećeg sustava podrške žrtvama u Hrvatskoj i perspektivu njegovog razvoja.

Naime, sustav podrške žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj se uvelike oslanja na rad organizacija civilnog društva budući da su još od Domovinskog rata davale, ali i dan danas daju bitan doprinos u pružanju pomoći i podrške žrtvama, od pružanja pravne pomoći i pravnih savjeta, psihološke i psihoterapijske pomoći, osiguranja skloništa te javnog zagovaranja za poboljšanje statusa žrtava u društvu.

Upravo zbog svog dugogodišnjeg djelovanja i konstantnog podizanja kvalitete svojih usluga, te udruge su navedene kako u registru pružatelja podrške žrtvama i svjedocima Ministarstva pravosuđa, tako i na Obrascu o pravima žrtava kojeg policijski službenici ili državni odvjetnici uručuju žrtvama prilikom obavljanja službenih radnji, a kako bi omogućili žrtvama pristup besplatnoj pravnoj pomoći i psihosocijalnoj podršci.

S druge strane, podršku i pomoć žrtvama i svjedocima na sudovima pružaju Odjeli za podršku žrtvama i svjedocima na Županijskim sudovima u Zagrebu, Vukovaru, Osijeku, Zadru, Splitu, Sisku i Rijeci, a svrha Odjela je olakšati stresne situacije svjedočenja i boravka na sudu. Odjeli su u nadležnosti Ministarstva pravosuđa RH, Službe za podršku žrtvama i svjedocima i počeli su djelovati 2008. godine.

Ministarstvo pravosuđa u Akcijskom planu za područje razvoja podrške žrtvama i svjedocima u razdoblju od 2018.-2020. predviđa osnivanje Odjela za podršku žrtvama i svjedocima na Županijskim sudovima gdje ih trenutno nema (kao i Općinskim i Prekršajnim sudovima), te jačanje kapaciteta Službe za podršku žrtvama i svjedocima.

Do tada se, kao svojevrsno prijelazno rješenje u potpunoj institucionalizaciji sustava podrške žrtvama u RH, odlučilo na osnivanje i financiranje aktivnosti partnerske Mreže organizacija za podršku i pomoć žrtvama i svjedocima. Od ukupno 35 organizacija civilnog društva koje pružaju pomoć i podršku žrtvama i svjedocima, 10 ih je uključeno u gore opisanu Mrežu, dok preostale djeluju u sivom prostoru jer su izostavljene iz formalno uspostavljene Mreže.

Čini se da budućnost djelovanja civilnog društva u ovom području nije sjajna. Osnivanjem preostalih Odjela i izostankom podrške i pomoći države u osiguranju kontinuiteta u financiranju, a time i održivosti u radu udruga koje zadovoljavaju propisane standarde kvalitete pružene usluge, neminovno će doći do gašenja onih udruga koje su u Mreži, a loša situacija s onim izvan Mreže će se još više pogoršati.

Nažalost, najgore posljedice će trpjet upravo žrtva nasilja. Sa nestajanjem udruga bit će smanjena dostupnost i raspon usluga podrške. Važno je napomenuti da službenici Odjela za podršku žrtvama i svjedocima pri Županijskim sudovima ne daju pravne savjete niti provode psihološko savjetovanje ili psihoterapiju, te ne razgovaraju o sadržaju iskaza svjedoka/žrtve.

Posebno naglašavamo važnost besplatne primarne pravne pomoći budući da nam iskustvo pokazuje kako je pravna pismenost građana ograničena, da imamo sve više kako žrtava, tako i socijalno ugroženog stanovništva koji ne znaju sami učinkovito riješiti svoje probleme, ne znaju kome se obratiti niti kako ostvariti svoja prava.