Udruga za pomoć žrtvama Bijeli krug Hrvatske iz Splita, Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću iz Zagreba, Centar za mir, nenasilje i ljudska prava iz Osijeka  i Udruga za podršku žrtvama i svjedocima iz Vukovara od 1. siječnja 2017. provode projekt pod nazivom Prava, podrška, zaštita i kompenzacija žrtava kaznenih dijela u svrhu doprinosa implementaciji Direktive 2012/29/EU o minimalnim standardima prava, podrške i zaštite žrtava kaznenih djela i Direktive 2004/80/EC o kompenzaciji žrtava kaznenih djela.

U sklopu navedenog EU projekta izdan je Priručnik za žrtve kaznenih djela. Priručnik je izdan s ciljem da  žrtve kaznenih djela i prekršaja, ali i ostali dionici sustava podrške žrtvama, dobiju što sveobuhvatniji pregled prava zajamčenih nacionalnim zakonima.

U nastavku možete preuzeti elektronsku (pdf) verziju Priručnika:

Prirucnik za zrtve kaznenih djela-za web